Apie mus

Europos humanitarinio universiteto (EHU) misija – sudaryti savo studentams, absolventams ir akademiniam personalui sąlygas įgyti žinių bei jas pagilinti, kad jie galėtų efektyviau ir nuosekliau dalyvauti įgyvendinant uždavinį – užtikrinti geresnę asmeninio ir savo pilietinės visuomenės gyvenimo kokybę bei galimybes. To siekdami, jie padeda Baltarusijai ir prisideda prie jos integracijos į Europą ir pasaulio bendruomenę. EHU planuoja grįžti į Baltarusiją, kai šalyje bus užtikrintos akademinės universiteto laisvės ir nepriklausomumas.

EHU yra vienintelis  baltarusiškas universitetas, veikiantis be akademinės laisvės suvaržymų.

EHU yra humanitarinis universitetas, kurio misija – ugdyti kritiškai mąstančius, kūrybingus ir atsakingus individus, kurie prisidėtų prie demokratiškos ir laisvos Baltarusijos kūrimo. Nors EHU pagrindinė užduotis – suteikti galimybę jauniems baltarusiams įgyti išsilavinimą laisvoje aplinkoje, universitetas yra atviras studentams iš įvairių šalių. Šiuo metu jame studijuoja arti šimto užsieniečių, tarp jų – pora dešimčių lietuvių.

Pasipriešinus valdžios spaudimui – uždarymas ir tremtis

EHU buvo įkurtas Minske 1992 m. grupelės akademikų, vedamų Vokietijos filosofijos žinovo prof. Anatolijaus Michailovo (Anatoli Mikhailov). Baltarusijai įgijus nepriklausomybę, EHU įkūrėjai siekė sukurti europietišką alternatyvą dešimtmečius sovietizacijos išgyvenusiai Baltarusijos aukštojo mokslo sistemai ir atgaivinti komunistinės ideologijos persmelktus humanitarinius ir socialinius mokslus. EHU palaikė glaudžius ryšius su užsienio aukštojo mokslo institucijomis, universitete veikė skandinavų, prancūzų, vokiečių tyrimų centrai. Universitetas greitai išaugo ir buvo pripažintas vienu geriausių universitetų Baltarusijoje. 

2004 m., prof. A. Michailovui atsisakius paklusti Baltarusijos valdžios spaudimui pasitraukti iš rektoriaus pareigų, EHU buvo priverstinai uždarytas.

Lietuvos valdžios kvietimu ir sulaukęs keliolikos užsienio vyriausybių ir fondų paramos, EHU persikėlė į Lietuvą ir 2006 m. buvo įregistruotas kaip lietuviškas universitetas. Nuo to laiko, EHU veikia Lietuvoje, kur baltarusiams studentams siūlo studijas laisvoje aplinkoje.

Co-financed by:European Commission