Tarptautinis bendradarbiavimas

EHU bendradarbiauja su Europos ir Šiaurės Amerikos institucijomis šiais klausimais:

  • kursų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis pasiūlos plėtra;
  • jungtinio laipsnio studijų programos (šiuo metu rengiamos);
  • studentų stažuotės Europoje ir Šiaurės Amerikoje;
  • bendri tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai;
  • narystė tarptautinėse universiteto organizacijose ir tinkluose;
  • dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose konkursuose;
  • tarptautinės konferencijos;
  • administracinio ir organizacinio valdymo tobulinimas;
  • dėstytojų ir studentų mainai.

Daugiau informacijos apie mainų galimybes rasite mūsų svetainėje anglų ir rusų kalbomis.

Co-financed by:European Commission