Bendrauniversitetinis parengimas pristatytas LR švietimo ir mokslo ministerijai

Bendrauniversitetinis parengimas pristatytas LR švietimo ir mokslo ministerijai

Lapkričio 15 d. Europos humanitarinio universiteto (EHU) Prezidentas akad. Anatolijus Michailovas, laikinai einantis Rektoriaus pareigas Joergenas Joergensenas ir Akademinės dalies vadovas prof. Aliaksandr Kalbaska susitiko su švietimo ir mokslo viceministre Svetlana Kauzoniene bei Studijų, mokslo ir technologijų departamento vadovybe.

Susitikimo metu Universiteto vadovybė pristatė naują Bendrauniversitetinio parengimo modelį, kuris tapo neatsiejama EHU nuolatinės ir ištęstinės formos bakalauro studijų dalimi nuo 2016/17 akademinių metų pradžios. Išgvildenti naują EHU Bedrauniversitetinio parengimo modelį susirinko 25 aukštojo mokslo ekspertai iš 7 šalių. Jų darbo rezultatai ir modelio įgyvendinimo ypatumai buvo pristatyti viceministrei S. Kauzonienei, Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriui dr. A. Žaliui ir Aukštojo mokslo skyriaus vedėjui A. Levickui.

Susitikimo dalyviai aptarė galimo akademinio bendradarbiavimo kryptis ir EHU įndėlio į Lietuvos akademinę erdvę stiprinimo galimybes.

Viceministrė S. Kauzonienė teigė: „Mūsų tikslai – kokybiškas mokslas ir studijos, aukštomis technologijomis ir inovacijomis grįsta ekonomika, tarptautinėje erdvėje matomos studijų ir mokslo institucijos, efektyvus išteklių konsolidavimas. Turime visas galimybes bei finansinius įrankius sutelkti dėmesį į mokslo kokybės stiprinimą ir į mokslo žiniomis grįstas inovacijas.

Kalbant apie privačių universitetų skatinimą mokslo srityje, norėčiau pažymėti, kad naujas Mokslo ir studijų įstatymas numato ne tik valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos finansavimą, bet ir privačių. Nevalstybinėms mokslo ir studijų institucijoms valstybės biudžeto  bazinio finansavimo lėšos Vyriausybės nustatyta tvarka galės būti skiriamos moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti.

Žinoma, reikėtų paminėti apie EHU misiją, veiklos plėtrą, naujų metodų skatinimą bei universitetų bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu“.

Susitikimo metu EHU vadovybė taip pat padėkojo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai už visapusišką paramą skatinant EHU įsitvirtinimą Lietuvos akademinėje bendruomenėje.

Co-financed by:European Commission