EHU skelbia Rektoriaus paieškos konkurso pabaigą

EHU skelbia Rektoriaus paieškos konkurso pabaigą

2016 m. lapkričio 22 d. Europos humanitarinis universitetas (EHU) Vilniuje viešai paskelbė Rektoriaus paieškos konkursą. Tarptautinį konkursą organizavo konsultacinė įmonė „Mercuri Urval“ Briuselyje, procesą prižiūrėjo Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra.

Atrankos komitetas buvo suformuotas iš Universiteto administracijos, Visuotinio dalininkų susirinkimo, Valdančiosios tarybos, Senato ir studentų bendruomenės atstovų. Komitetas surengė 6 posėdžius tiek dalyvaujant tiesiogiai Vilniuje, tiek distanciniu - telekonferencijos būdu.

Kovo 7 d. posėdžio Vilniuje metu Atrankos komitetas surengė interviu su 3 iš 29 pateikusiais paraiškas kandidatais. Vienas iš jų buvo atrinktas finaliniu kandidatu, su kuriuo buvo vedamos derybos, tačiau esant abipusiam susitarimui sutartis nebuvo pasirašyta. Tokiu būdu, Atrankos komitetas nusprendė, kad dabartinėje situacijoje nei vienas kandidatas negali būti paskirtas Rektoriumi. Atrankos komitetas rekomendavo Visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Valdančiajai tarybai nukelti Konkurso rengimą į 2017-ųjų antrąją pusę.

Laikinai einantis Rektoriaus pareigas Joergenas Joergensenas sutiko pratęsti darbą iki 2017-ųjų metų pabaigos.

Co-financed by:European Commission