EHU skelbia tarptautinį naujojo Rektoriaus konkursą

EHU skelbia tarptautinį naujojo Rektoriaus konkursą

Europos humanitarinis universitetas (EHU) skelbia Rektoriaus paieškos konkursą. Tarptautinį konkursą Universiteto vardu rengs konsultacinė įmonė „Mercuri Urval“ prižiūrint Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūrai. Tikimasi, kad naujasis Rektorius pradės eiti pareigas 2017 metų pirmoje pusėje.

EHU suteikia Baltarusijos ir kaimyninio regiono studentams liberalias studijas atviroje ir demokratinėje aplinkoje. EHU buvo įkurtas 1992 metais Minske, Baltarusijoje ir nuo 2006 metų veikia kaip pripažintas universitetas Vilniuje, Lietuvoje. EHU — vienintelis europietiškas universitetas, esantis tremtyje yra remiamas privačių fondų ir donorų, Europos komisijos, JAV vyriausybės ir daugiau nei 15 Europos šalių vyriausybių. Esantis Bolonijos proceso dalimi, EHU yra ištikimas humanitarinių mokslų bei laisvųjų menų tradicijai, kaip sėkmingo profesinio gyvenimo ir atviros bei kūrybiškos demokratinės visuomenės pamatui. Būdamas tranzitinėje intelektinėje ir geografinėje zonoje tarp Rytų ir Vakarų Europos, EHU atlieka ypatingą intelektinį vaidmenį.

EHU misija — plėsti visų bakalauro, magistro ir daktaro pakopos studijų studentų akiratį ir puoselėti glaudų ryšį su savo tėvyne bei skatinti juos išlaikyti kultūrinę tapatybę. Universiteto studentai ir dėstytojai aktyviai dalyvauja aukštojo mokslo tarptautinimo veikloje, tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir konferencijose visoje Europoje.

Atrinktas kandidatas yra samdomas 5 metų laikotarpiui siūlant jam patrauklų atlyginimą, atsižvelgiant į jo esamą atlyginimą ir turimą kvalifikaciją. Įmokos pensijų fondui, sveikatos draudimas, kandidato vaikų mokyklos bei apgyvendinimo mokesčių padengimas taip pat potencialiai gali būti įtraukti derantis dėl apmokėjimo sąlygų.

Rektoriaus esminė paskirtis yra dirbti universiteto vardu ir atstovauti jam. Rektorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai ir yra atsakingas už vadovavimą daugiatautei akademinei ir administracinei bendruomenei. Įgyvendinant Valdančiosios tarybos sprendimus Rektorius užima centrinę vietą universiteto valdymo struktūroje ir privalo užtikrinti sklandų atstovavimą visos universiteto bendruomenės interesams. Rektorius taip pat atstovauja EHU aukšto lygio renginiuose bei ceremonijose.

Kandidato esminės atsakomybės sritys:

 • Užtikrinti, kad jo/jos kadencijos metu EHU taps aukščiausio lygio universitetu, atviroje ir demokratinėje aplinkoje teikiančiu Baltarusijos studentams pažangiausią liberaliųjų menų išsilavinimą
 • Plėtoti aiškią universiteto viziją bei misiją, kurios taps konkrečiais, realiai įgyvendinamais ir ambicingais universiteto akademinės ir finansinės veiklos planais
 • Vizijos ir misijos pagrindu gerinti EHU reputaciją, kas leis didinti priimamų studentų skaičių. Universitetas taip pat turi tapti aukščiausio lygio dėstytojų traukos vieta

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Daktaro laipsnis (PhD) arba atitikmuo atitinkamoje akademinėje srityje
 • Mažiausiai 15 metų universiteto dėstymo ir mokslinės veiklos patirtis, pageidautina humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, įskaitant atitinkamą tarptautinio universitetinio bendradarbiavimo patirtį
 • Mažiausiai 5 metai aukščiausio lygmens vadovavimo patirtis aukštojo mokslo sektoriuje
 • Darbo su Europos Sąjungos struktūromis patirtis bei Europos universitetų sektoriaus išmanymas
 • Laisvas anglų kalbos mokėjimas
 • Vietinio/regioninio sociokultūrinio konteksto išmanymas ir/arba darbo su posovietinio Rytų Europos arba Baltijos šalių regiono universitetais patirtis būtų laikoma privalumu
 • Rusų ir/arba baltarusių kalbos mokėjimas būtų laikomas privalumu

Kandidato profesinių kvalifikacijų reikalavimai ir lūkesčiai:

 • Išskirtiniai lyderystės įgūdžiai, gebėjimas vadovauti universitetui įgyvendinant būtinus pokyčius
 • Puikūs personalo valdymo įgūdžiai, gebėjimas vadovauti, valdyti ir motyvuoti įvairios kilmės, interesų ir kultūrų žmones, remiantis bendrais universiteto tikslais, įsipareigojimais bei biudžetu
 • Puikūs sprendimų priėmimo įgūdžiai
 • Išskirtiniai tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžiai
 • Gebėjimas efektyviai deleguoti užduotis
 • Stiprūs konceptualaus ir analitinio mąstymo įgūdžiai
 • Gebėjimas glaudžiai dirbti su visomis akademinės bendruomenės kategorijomis, siekiant sukurti aukščiausio lygio studijų programas, tarptautinius studijų planus ir studijų modelį
 • Gebėjimas suvokti finansų ir rizikos valdymo svarbą
 • Gebėjimas komunikuoti ir tarpininkauti bei glaudžiai dirbti su universiteto vyriausybiniais ir privačiais rėmėjais
 • Stipraus ir bendradarbiavimu grįsto regioninio universitetų tinklo kūrimas ir EHU solidaus vaidmens jame užtikrinimas

Kandidato asmeninių kvalifikacijų reikalavimai ir lūkesčiai

 • Stiprus Universiteto unikalumo ir potencialo suvokimas teikiant aukščiausio lygio  išsilavinimą Baltarusijos ir regiono studentams, atsižvelgiant į EHU praeities sėkmės istoriją ir istorinį vaidmenį
 • Ryški strateginė vizija ir tikėjimas gilia visuomenine transformacija
 • Ryžtinga ir atkakli darbo kultūra, sunkumų įveikimo siekis
 • Stiprus, charizmatiškas ir įkvepiantis charakteris
 • Kūrybiškumas ir atvirumas naujiems ir pažangiems darbo būdams
 • Gebėjimas suprasti žmonių asmenines savybes, jų motyvaciją ir įgūdžius
 • Atvirumas kitų žmonių idėjoms ir pasiūlymams
 • Diplomatiškumas ir kritiškumas
 • gebėjimas bendradarbiauti visuose lygmenyse, remiantis abipusiu pasitikėjimu ir atsakomybe siekti bendrų tikslų
 • Gebėjimas daryti įtaką ir įtikinėti, siekiant įveikti įvairias kliūtis bei pasipriešinimą
 • Pasirengimas dėti įvairias pastangas.

Procesas

EHU Atrankos komitetas atrinks 2-3 kandidatus interviu ir asmeninių įgūdžių įvertinimui bei galutiniam interviu. Atrankos komiteto nariai: Visuotinio dalininkų susirinkimo atstovas, Prezidentas, l.e.p. Rektorius, Valdančiosios tarybos ir Senato atstovai (bendras komiteto narių skaičius — 7).

Atliktų interviu pagrindu Komitetas pateiks ataskaitą Visuotiniam dalininkų susirinkimui, kuris, šitos ataskaitos ir Valdančiosios tarybos neprivalomos rekomendacijų (Statuto 6.2.8 str.) pagrindu priims galutinį sprendimą dėl Rektoriaus kandidatūros.

Nominacijos ir paraiškos yra teikiamos iki: sausio 17 d. 12 val. (Centriniu Europos laiku).

Paraiškai: Kandidatas turi pateikti laišką el. paštu jobs @ ehu.lt, ir nurodyti, kokiu būdu jis/ji atitinka nustatytus reikalavimus, charakteristikas ir atsakomybes. Paraiškoje turi būti pateikta:

 • Gyvenimo aprašymas, nurodantis akademinių publikacijų ir/arba mokslinių pasiekimų sąrašą
 • Oficialus aukščiausio akademinio laipsnio išrašas
 • 5 profesionalų-rekomenduojančių asmenų vardai, el. pašto adresai ir telefono numeriai. Su rekomenduojančiais asmenimis bus susisiekta tik atrinkus konkrečius kandidatus.

Kandidatų pateiktos asmeninės informacijos atžvilgiu bus laikomasi griežto konfidencialumo.

Rektoriaus konkurso kalendorius:

 • Mercuri Urval atliekamas kandidatų paieškos procesas: 2016 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. sausio 17 d.
 • Pirminio kandidatų sąrašo sudarymas: iki 2017 m. sausio pabaigos
 • EHU Atrankos komitetas sudaro 2-3 kandidatų baigiamąjį sąrašą: iki 2017 m. vasario 3 d.
 • Preliminarus interviu ir asmeninių įgūdžių įvertinimas: 2017 m. vasario 3-24 d.
 • Rezultatų pristatymas Atrankos komitetui: 2017 m. vasario 27-28 d.
 • EHU Atrankos komiteto interviu su atrinktais kandidatais: 2017 m. kovo 8-12 d.
 • Galutinis Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas: 2017 m. kovo 17-24 d.
 • Numatoma Rektoriaus darbo pradžia: 2017 m. antrasis ketvirtis

Jeigu turite specifinių klausimų, susijusių su šiuo skelbimu, prašome kreiptis į p. Sebastianą Volkersą, „Mercuri Urval“ vyriausiąjį viceprezidentą el. paštu sebastian.volkers @ mercuriurval.com arba tel. +32 491 62 96 05.

Vykdant darbuotojų atranką, EHU laikomasi lygių galimybių, amžiaus, rasės, negalios, tautybės, šeiminio statuso, tikėjimo, lytinio tapatumo nediskriminavimo principų.

Co-financed by:European Commission