EHU vadovybė susitiko su Lietuvos užsienio reikalų viceministru

EHU vadovybė susitiko su Lietuvos užsienio reikalų viceministru

Šią savaitę Europos humanitarinio universiteto (EHU) vadovybė susitiko su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministru Neriu Germanu ir aptarė einamuosius Universiteto darbus ir plėtros perspektyvas.

EHU Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas,Eurazijos fondo (JAV) prezidentas Hortonas Beebe-Centeris, EHU Prezidentas akad. Anatolijus Michailovas ir laikinai einantis EHU rektoriaus pareigas Joergenas Joergensenas lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir susitiko su viceministru N. Germanu.

Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas H. Beebe-Centeris EHU aukščiausiojo valdymo organo vardu išreiškė padėką Lietuvos Vyriausybei už nuoseklią finansinę, institucinę bei politinę paramą EHU veiklai Vilniuje: „Tik išskirtinės Lietuvos paramos dėka, EHU prieš 10 metų sugebėjo atkurti savo veiklą Vilniuje. Universiteto įkūrimo 25-mečio akivaizdoje esame kaip niekada anksčiau ištikimi Universiteto misijai ir baltarusiškai EHU tapatybei. Kritinis mąstymas, diskusijų laisvė ir asmeninė atsakomybė yra kertinės EHU akademinės vertybės, atsispindi studijų programose bei remiamos EHU transatlantinių partnerių“.

Viceministras N. Germanas pasidalino savo šiltais įspūdžiais iš apsilankymo EHU 2016/17 akademinių metų atidarymo ceremonijoje ir pabrėžė: „Lietuva išlieka ištikima savo įsipareigojimui užtikrinti EHU sėkmingą veiklą Vilniuje. Tikimės, kad artimiausiu metu Universitete bus sėkmingai baigta valdymo sistemos reforma. Atsižvelgaint į išskritinę EHU misijos svarbą Baltarusijos ateičiai, Lietuva ragina tarptautinius donorus visapusiškai remti Universitetą, užtikrinant jo veiklos tęstinumą”.

Susitikimo metu buvo pristatyta pažangą tobulinant EHU valdymo procesus: EHU Valdančiosios tarybos sudėties atnaujinimą, tarptautinį konkursą EHU Rektoriaus pareigoms užimti, operacinės veiklos optimizavimą, būsimąją  Donorų konferenciją bei planuojamą persikraustymą į Vilniaus Senamiestyje esantį Augustinų vienuolyno kompleksą, kur dar šiais akademiniais metais turėtų įskurti Universitetas.

Co-financed by:European Commission