Naujo EHU Bendrauniversitetinio parengimo tikslai: po mokyklos – į universitetą

Naujo EHU Bendrauniversitetinio parengimo tikslai: po mokyklos – į universitetą

2016/17 akademinių metų pradžioje Europos humanitarinis universitetas (EHU) įvedė analogų neturintį Bendrauniversitetinio parengimo modelį (Core Curriculum). Jo tikslas – sukurti tokią pažintinę ir kultūrinę patirtį, kuri leistų studentams geriau suvokti fundamentalius humanitarinių mokslo klausimus.

Išgvildenti naują EHU Bedrauniversitetinio parengimo modelį susirinko 25 aukštojo mokslo ekspertai iš 7 šalių. Visi jie atstovauja universitetams – EHU partneriams, kurie yra laisvųjų menų tinklo nariai: Bardo koledžas (JAV), Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto Laisvųjų menų fakultetas (Rusija), Bardo koledžo Europos laisvųjų menų koledžas (Vokietija), Amerikos universitetas Centrinėje Azijoje (Kirgizija), Bardo koledžas Al-Quds (Jeruzalė) ir EHU. Po dviejų ekspertų darbo metų  buvo sukurtas unikalus studijų dalykų blokas, kurio tikslas – lavinti būtinus įgūdžius bei kompetencijas kūrybiškumui, analitiniam mąstymui ir metodologiniam darbui.

Bendrauniversitetinis parengimas EHU trunka visą bakalauro studijų laikotarpį ir struktūriškai susideda iš tokių studijų dalykų, kaip „Pirmųjų studijų metų seminaras“ (12 ECTS), „Kalba ir mąstymas“ (6 ECTS), užsienio kalbos (12 ECTS), „Antrųjų studijų metų seminaras“ (12 ECTS) ir „Hermeneutikos seminaras“ (12 ECTS). Finansinę paramą EHU Bendrauniversitetinio parengimo koncepcijos įgyvendinimui skyrė „Atviros visuomenės“ fondas ir Čekijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.

Bendrauniversitetinio parengimo planas sudaro galimybes kiekvienam EHU studentui visapusiškai įsitraukti į Universiteto studijų ritmą ir suteikia akademiniam procesui daugiau įvairovės bei lankstumo. Būtent todėl naujas Bendrauniversitetinio parengimo planas sulaukė EHU Valdančiosios Tarybos pritarimo ir jau šiais metais tapo neatsiejama pirmojo kurso studentų mokymo plano dalimi.

Maryia Stsiopkina yra „Medijų ir komunikacijos” nuolatinių bakalauro studijų programos pirmakursė. Ji dalinasi savo pirmaisiais įspūdžiais po „Kalba ir mastymas“ Bendrauniversitetinio studijų dalyko: „Mano nuomone, šią discipliną vertėtų įtraukti į visų aukštųjų mokyklų bendrauniversitetinio parengimo programas. Tik ką baigus mokyklą, yra tikrai nelengva prisitaikyti prie universitetinių studijų. Šio įvadinio studijų dalyko dėka aš nebebijau laisvai reikšti savo mintis ir lengvai užmezgu kontaktą su mūsų laidos studentais“.

EHU Bendrauniversitetinio parengimo studijų procesas yra grįstas bendru studentų ir dėstytojų darbu. Vietoje įprastų paskaitų studentai yra įtraukiami į šiuolaikines mokymosi formas: simpoziumus, tiutoratus, konferencijas, seminarus, individualias konsultacijas bei distancinius užsiėmimus. Tarp „Pirmųjų metų seminaro“ dėstytojų yra akademikas Anatoli Mikhailov, profesorius emeritas Ryhor Miniankou, profesoriai Andrei Gornykh, Iryna Ramanava ir Alexander Puptsev, docentas Aliaksei Makhnach, lektoriai Siarhei Chareuski ir Svetlana Nazarenko.

Pirmojo „Medijų ir komunikacijos“ ištęstinių bakalauro studijų programos kurso studentas ir aktyvus Studentų atstovybės narys Uladzimir Andryienka dalinasi savo nuomone apie „Pirmųjų metų seminaras” ypatumus: „Studijų dalykas dar nesibaigė ir yra anksti kalbėti apie konkrečius įspūdžius, bet man jau pavyko įgyti labai naudingą komandinio darbo ir viešojo kalbėjimo patirtį. Šis studijų dalykas priverčia susimąstyti ir suteikia progą iškelti daugybę klausimų, kurie reikalauja vidinio nagrinėjimo: mirtis, paieškos, kasdienybė, tikėjimas, meilė – visas šitas temas galima svarstyti amžinai“.

Uladzimirui pritaria ir jo kolegė, „Pasaulio politikos ir ekonomikos studijų“ ištęstinių bakalauro studijų programos kurso studentė Zlata Stankevich: „Tokio kūrybinio ir įdomaus darbo dar nesu niekur mačiusi. Toks intensyvus dėstytojų įsitraukimas į studijų ir kūrybos procesą negali nestebinti. Man pavyko įgauti komandinio darbo ir viešojo bendravimo įgūdžių – todėl dabar galiu ramiai ir užtikrintai įsiklausyti į savo kolegų kritiką bei jų įžvalgų. Taip pat išmokau taikliai ir konkrečiai reikšti savo mintis, nukreipti jas teisinga linkme siekiant išspręsti įvairiausias užduotis. Visa tai man dar pravers ateityje“.

Co-financed by:European Commission