Oficialus EHU komentaras dėl DELFI straipsnio

Oficialus EHU komentaras dėl DELFI straipsnio

Oficialus Europos humanitarinio universiteto komentaras dėl 2017 m. gegužės 17 d. DELFI portale pasirodžiusio straipsnio „Iš EHU pradeda trauktis darbuotojai, vyrauja keistos nuotaikos“.

1) Europos humanitarinis universitetas kategoriškai atsiriboja nuo bet kokių publikacijų, pasirodančių socialinių tinklų neoficialiose paskyrose. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Universiteto svetainėje yra patalpinta informacija, kokios paskyros yra laikomos oficialiais komunikacijos kanalais. Nei vienoje iš EHU oficialių paskyrų niekada nebuvo talpinama Jūsų straipsnyje minima sovietinio stiliaus simbolika - tai prieštarautų 1992 metais suformuluotai EHU misijai: užtikrinti Baltarusijos integracija į Vakarų intelektualinę erdvę. Tokio pobūdžio “komunikacija” galėtų būti laikoma nepaisymu įstatymo, draudžiančio viešai naudoti sovietinę ar nacistinę simboliką. Be kita ko, tai žeistų kiekvienos Lietuvos šeimos, kurią palietė sovietų okupacija, jausmus.

Prieš 25 metus EHU buvo įkurtas ir dirba kaip atsvara Baltarusijos valdžios vykdomai aukštojo mokslo indoktrinizacijai. EHU puoselėja kritinio mąstymo, asmeninės atsakomybės ir akademinių laisvių vertybes. Būtent šiomis vertybėmis tiki 1953 EHU absolventai, kurie baigė EHU studijas Vilniuje.

Apgailestaujame, kad kai kurie asmenys eskaluoja menamą sovietinės simbolikos naudojimą, siekiant asmeninių tikslų.

2) 2017 metų pavasarį Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (SIDA) užsakymu Swedish Development Advisers ekspertai atliko išsamią EHU struktūros analizę ir pateikė rekomendacijas dėl Universiteto valdymo gerinimo. Remdamasi pateiktomis rekomendacijomis, EHU Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl naujos administracinės ir akademinės struktūros įdiegimo.

Anot Švedijos ekspertų išvadų, Administracijos vadovo pareigybė neužtikrino EHU efektyvumo, todėl Universitetas inicijavo darbo santykių nutraukimą su p. Gailiumi dvišaliu sutarimu.

Šiuo metu vyksta akademinių ir administracinių padalinių sustambinimas, iki gegužės 22 d. vyks vidinis konkursas naujų Akademinių departamentų vadovų pareigoms užimti. Nuo birželio mėn. EHU pereis prie horizontaliosios valdymo struktūros.

3) 2016 m. pabaigoje EHU Patikos fondo mandatas buvo sėkmingai perduotas SIDA. 2016 m. liepos mėn. EHU Visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtino 2016/17 m. Universiteto biudžetą, kuris buvo sumažintas 5 proc., lyginant su 2015/16 metais. 2016 m. spalio mėn Visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtino ir 2017/18 m. biudžeto projektą. 2016 m. rugsėjo mėn. Europos išorės veiksmų tarnyba pranešė, kad finansinė paramą Universitetui yra dvigubinama.

Per metus EHU sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą 1,255 mln. Eur mokesčių.

Pernai metais į EHU istojo 17,4 proc. daugiau pirmakursių (t.y. 264 studentai), negu 2015 metais. Šiuo metu EHU studijuoja apie 900 studentų (apie 95 proc. - iš Baltarusijos), Universitetas vykdo 10 bakalauro, magistro ir daktaro pakopos programų. 

Susijusios naujienos ir renginiai
Co-financed by:European Commission