Apie mokslinius tyrimus

EHU tiriamosios veiklos tikslas – atrasti naujas tyrimų kryptis, skatinti informuotą visuomenės dialogą aktualias klausimais, didinti tyrimų regionalizaciją ir internacionalizaciją.

EHU Mokslinių tyrimų padalinys koordinuoja mokslinius projektus, periodinius leidinius ir kuruoja EHU leidyklos veiklą. 

Su Mokslinių tyrimų padalinio 2013–2014 m. metine veiklos ataskaita galite susipažinti čia (anglų kalba).

 

Co-financed by:European Commission