Studijos

EHU yra privatus, Lietuvoje registruotas socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas. Jame siūlomos dieninės ir neakivaizdinės (nuotolinės) studijos, suteikiančios bakalauro, magistro ir filosofijos daktaro laipsnius.

EHU suteikiamas diplomas yra pripažįstamas Europoje. Studijos EHU visapusiškai atitinka Europos standartuose ir normose įtvirtintus reikalavimus.

Išskirtinės galimybės

EHU studijuojantys jaunuoliai ne tik įgyja platų išsilavinimą, bet ir turi galimybių pritaikyti savo žinias praktikoje:

  • EHU modernioje žiniasklaidos laboratorijoje studentai gali įgyti gebėjimų, būtinų darbui žiniasklaidos ir komunikacijų srityse;
  • Dalyvaudami projekte „Rinkimų stebėjimas: teorija ir praktika“ (angl. Election Observation: Theory and Practice–EOTP) tapti rinkimų stebėtojais;
  • Ugdyti teisinius įgūdžius dalyvaudami Philip C. Jessup Tarptautiniame teismo proceso inscenizacijos konkurse (angl. Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition);
  • Susipažinti su skirtingomis kultūromis ir išmokti užsienio kalbas dalyvaudami tarptautinėse mokslo ir studijų mainų programose, tokiose kaip ERASMUS ir „Campus Europae“;
  • Tobulinti savo diplomatijos įgūdžius dalyvaudami Jungtinių Tautų modelio (angl. Model United Nations), Europos jaunimo  parlamento (angl. European Youth Parliament) veikloje.
Co-financed by:European Commission